Sibirisk AktivitetsTavla 3-5 år

11.12.2018 14:52

Sibirisk AktivitetsTavla 3-5 år

Tillverkad i giftfri och underhållsfri Sibirisk Lärk. 

Avsedd att monteras på vägg.

Mått: 1100x800 (BxH)

Tillbaka