Produktinformation

 
SIBIRISK LÄRK- IMPREGNERAT AV NATUREN SJÄLV
 
Vi tillverkar våra produkter av Sibirisk Lärk så långt det är möjligt. Vi har valt att inte behandla eller tillsätta något eftersom vi vill behålla Lärken så naturlig som möjligt.  Den har många fördelar såsom:
  • 100 procent giftfri naturprodukt
  • Ingen energikrävande impregnering eller ytbehandling krävs då den är naturligt rötskyddad genom att den är rik på hartser,kåda och oljor. 
  • Växer i skogar med hållbart skogsbruk, bland de bästa i världen.
  • Kommer från träd som är upp till 250 år gamla.
  • Fullmoget trä med stor andel kärnvirke.
  • Avverkas och sågas med metoder som tar hänsyn till både människor och miljö.

Bakgrund

Sibirisk lärk är ett träslag som har använts under flera hundra år. Som exempel kan nämnas att på 1200-talet byggdes delar av Venedig på pålar av Sibirisk lärk och dessa är intakta än idag. På senare år har lärk ökat enormt i popularitet. En av orsakerna är att konsumenterna har blivit allt mer miljömedvetna och då blir lärk som är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke ett naturligt val. Sibirisk lärk ska inte förväxlas med Europeisk lärk som invandrat till Sverige söderifrån och som inte har samma goda egenskaper. Vi använder Sibirisk lärk från Krasnojarsk och Irkutsk som är regioner öster om Uralbergen. Avverkningen i dessa områden är mycket strängt reglerad och för varje träd som fälls måste ett nytt planteras. 

Egenskaper

Sibirisk lärk växer mycket långsamt och det tar upp till 250 år innan den är klar för avverkning. Den kan då vara 35 meter hög och 120 centimeter i diameter. Trädet har täta årsringar som är tydligt markerade. Splintveden som max blir 2-3 cm är gulvit och kärnveden ljusröd. När kärnveden torkar skiftar den till en rödbrun nyans vilket skapar mycket vackra färgnyanser. Behandlas virket med olja behålls det vackra utseendet, får det däremot åldras på ett naturligt sätt framträder en silvergrå ton efter några år. Virket är rikt på harts, kåda och oljor vilket gör det utomordentligt hållbart mot röta. Träet är dessutom mycket motståndskraftigt mot skadeinsekter. Det kännetecknas vidare av att det är mycket hårt och starkt och att det klarar skiftningar mellan fukt och torka. Lärk påminner om furu men består av upp till 90% kärnved, vilket är närapå dubbelt så stor andel jämfört med furu. Det medför att lärk i jämförelse med furu har högre beständighet mot röta, högre hållfasthet, densitet och större hårdhet, samt längre genombrinningstid. Lärkens många goda egenskaper gör den till ett träslag som lämpar sig utmärkt i vårt kärva svenska klimat.

 

Källa:

Vår Svenske leverantör Holm Trävaru AB

Våra produkter följer Europastandarden SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Nerladdningar:

Monteringsanvisning Sibiriska BänkBord: SibBB1235VU-02.pdf (755884)
Monteringsanvisning Sibirisk VattenBana 3-5 år:Manual Sibirisk Vattenbana 3-5-04.pdf (530247),manualritning-02.pdf (23638)
Monteringsanvisning Sibirisk BalansBana 3-5 år:Manual Sibirisk Balansbana 3-5-01.pdf (467225)
Monteringsanvisning Sibirisk Buss 1-2 år:SiBu12-04.pdf (532555)
Monteringsanvisning Sibirisk SjöHäst 1-2 år:SibSjö12-02.pdf (304563)

CAD symboler

(högerklicka och "spara länk som" innan öppning)